Sa 21 ng Pebrero ay magkakaroon ng Earthquake Drill. Lalahok ang buong UP System upang mapaghandaan ang mga panganib ng lindol. Ang mga opisyal ng bawat gusali sa UP System ay pinapakiusapan na sundin at sagutan ang checklist sa pagsasanay ng emergency drillPagkatapos ng shakedrill ay paki pasa ang nasagutan na checklist na ito sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ang mga dagdag kaalamanan naman para sa earthquake drill ay puwedeng makita sa mga sumusod na dokumento:

 1. Internal Documents para sa Administrador ng building o kaya ng director o dean para malaman kung ano ang mga gawin sa Nationwide Earthquake Drill
  1. Guide for Professors/Instructors/Lecturers Holding Classes During the Scheduled Earthquake Evacuation Drill
  2. Gabay para sa “Assembly Area Marshalls”
  3. Gabay para sa “Route Marshalls”
  4. Gabay para sa “Sweepers”
 2. Dagdag kaalaman para makita ang panganib sa iyong gusali
  1. Earthquake Risk Assessment Form
  2. Earthquake Tarp
  3. Pag-hahanda sa mapanganib na Lindol na kung tawagin ay “The Big One”

 Sources: CCSP DRRM / U.P. Vanguard Incorporated / UP Resilience Institute NOAH Center

 

Tarp Screenshot