COVID-19 Mga Dapat Malaman

#covid #covidph #sinesanyata

COVID-19 Mga Dapat Malaman

Isa sa mahalagang sandata sa pagpuksa sa COVID-19 ay impormasyon. Susi ang kaalaman natin upang magkaisa sa pag sawata sa pananalanta ng virus. Ang pagkakaisa natin bilang mamamayan ang sandata upang maka igpaw sa pagsubok na dulot ng pandemic.

COVID-19 What You Need To Know

One of the more important weapons against COVID-19 is information. Knowledge is essential for us to come together and avert the disaster brought about by the virus. Our unity as a nation is our weapon to rise above the challenges caused by the pandemic.

Credits

https://www.who.int/

https://upd.edu.ph/

https://www.wfdd.org/

https://www.jhu.edu/

https://youtu.be/qjpnpIkq5i0

Menu