Science-Based Initiatives for DRRM and Climate Action | Dr. Alfredo Mahar Lagmay | UPRI

Dr. Lagmay’s full lecture on the anniversary of Typhoon Ondoy, given on September 26, 2019 at the forum entitled Pagkakaisa ng Akademiya Para sa Katatagan

Menu